Welkom op het digitale platform van Partners in Music

Koepelkerk te Renswoude | Beeld Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Eerstvolgend concert Projectkoor Laetare

Tijdens het concert van Projectkoor Laetare op Tweede Kerstdag in de Koepelkerk in Renswoude
worden de resultaten van het derde project 'Het familieconcert' gepresenteerd.

Lees meer....